Herb Geoportal Powiatu Nowodworskiego

Dane udostępnione poprzez Geoportal Powiatu Nowodworskiego stanowią dostęp do usług (usługa wyszukania, usługa przeglądania) o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010r. nr 76, poz. 489 z późn. zm.) dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę Nowodworskiego.

Zawarte w Geoportalu Powiatu Nowodworskiego informacje oraz generowane z niego wydruki nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych. Mają one wyłącznie charakter poglądowy i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej obiektów ewidencji gruntów i budynków oraz obiektów pozostałych baz danych. Kopiowanie i publikowanie danych bez zgody jest zabronione.

Starosta Nowodworski nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z tego serwisu.

Wybrane dane naszego serwisu udostępniane są w formie usługi wms pod adresem:
http://nowodworski.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Zespół Obsługi Geoportal2: Wojciech Łęgowski,Mariusz Stryjek Tel: +22 765-32-51, +22 765-32-76
email: helpgeoportal2@nowodworski.pl

GEOPORTAL - tryb publicznyGEOPORTAL - tryb publiczny
Udostępnianie materiałów zasobuUdostępnianie materiałów zasobu
Linie i przystanki autobusoweLinie i przystanki autobusowe
Tryb chroniony Dostęp w trybie chronionym
Dane kontaktowe z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji